กรองเปลือยหัวรู ฝาคาร์บอน ปาก 80มม.

FBTW80-140C
Visitors: 159,506